NEZASÍLÁME DO ZAHRANIĆÍ

Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky pro Českou republiku

OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

(platné od 1.2.2015)

 

  1.        1. Způsoby objednávání
  2.        2. Kupní smlouva
  3.        3. Dodací podmínky
  4.        4. Platební podmínky
  5.        5. Zrušení objednávky a možnost vrácení zboží
  6.        6. Reklamace

 

 

1. Způsoby objednávání

Minimální hodnota objednávky je 500kč s DPH.

E-mailem z internetového obchodu

24 hodin denně na www.obalymh.cz. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém při objednávání, bez váhání nás          telefonicky kontaktujte  po-čt: od 8:15 - 15:00  a pá: 8.15 - 12.00 hodin nebo nám zanechte vzkaz na adrese sapo.obaly@seznam.cz. 

Co nejdříve Vás budeme zpět kontaktovat.

 


2. Kupní smlouva

 

Každé převzetí zboží formou potvrzení daňového dokladu ( faktura nebo prodejka ), případně přepravního listu přepravce, znamená uzavření jednotlivé konkrétní kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž převzaté zboží placené převodem zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 


3. Dodací podmínky

/Termín dodání objednaného zboží je do 7 pracovních dní./*

 

a) Rozvoz na území  MNICHOVA HRADIŠTĚ , MLADÉ BOLESLAVI a Bakova nad Jizerou.

     

Cena za dopravu zboží při objednávkce nad 1000Kč vč. DPH je ZDARMA.

Při objednávce do 1000Kč vč. DPH se k celkové účtované ceně připočítává cena za dopravu ve výši 79 Kč    vč. DPH. 

 

b) Rozvoz mimo výše uvedené okruhu 30km Ml. Boleslavi a Mn.Hradiště do 300kg.         

Cena za dopravu v min. hodnotě 1000kč vč.DPH  je 99kč vč.DPH.                   

Doprava od 10 000kč vč. DPH je ZDARMA.

 c) ZÁSILKOVNA

 99kč s DPH za každou zásilku do 4kg.

 

d) PŘEPRAVNÍ SLUŽBA  - patba proformafakturou 

108kč do 0,5kg , 120kč do4kg , 132kč do 10kg , 144kč do 20kg , 168kč do 30kg , 229kč do 40kg , 313kč        do 50kg    /ceny s DPH 21%/


Z přpravy jsou vyloučeny všechny tekutiny a gely

* V mimořádných případech může dojít u některého objednaného zboží k delšímu termínu dodání. V těchto případech oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

U objednávky zboží, které není pravidelně na skladě nebo se vyrábí na zakázku, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání. 

 

 

4. Platební podmínky

 

a) V hotovosti 

V hotovosti je povinen platit nový kupující, a to minimálně první 3 uskutečněné objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak.


b) Převodem (pro smluní zákazníky)

Minimální objednávka při platbě převodem je 500 Kč vč.DPH.

Úhrada faktury na účet prodávajícího musí být provedena do 10 dnů od převzetí zboží, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že nebude úhrada provedena do 30 dnů po splatnosti faktury, může být tato pohledávka odprodána dle platných zákonů třetí osobě.

Pokud je kupující při úhradách faktur v prodlení o více jak 10 dnů u třech po sobě jdoucích objednávkách, je povinen nadále platit pouze v hotovosti.


c) Zálohovou fakturou

Prodávající může v určitých případech ( např. zboží vyráběné na zakázku, cenově vysoká objednávka apod. ) vystavit na přijatou objednávku zálohovou fakturu až na 100% ceny za objednané zboží. Po jejím uhrazení vystaví prodávající daňový doklad podle výše zálohové faktury.


d) Dobírkou

Jen ZÁSILKOVNA  - pouze ČR      

 www.zasilkovna.cz/pobocky

Max.hmotnost zásilky je 4kg = 99kč s DPH. Při překročení hmotnosti bude zaásilka rozdělena na více balíků, které budou účtovány každý zvlášť. Zákazník bude předem upozorněn.

Maximální rozměr jedné strany zásilky je 70cm. Maximální rozměr všech tří stran  zásilky je 120cm.

(např. 50x40x30cm).  Zákazník bude předem upozorněn.

Z přepravy jsou vyloučeny hořlaviny,jedy,žíraviny a jiné tekuté látky  a gely,které mohou při přepravě poškodit ostatní zboží.

 

e) Proformafakturou  

 Jen přepravní společnost


5. Zrušení objednávky a možnost vrácení zboží

 

Při objednávce může kupující objednávku zrušit nejpozději do té doby, než bude předána přepravci.

Převzaté zboží může kupující vrátit prodávajícímu do 14 pracovních dnů od jeho převzetí, pokud nebude dohodnuto jinak. Vrácené zboží musí být v neporušeném obalu, kompletní, nepoškozené a čisté.

Prodávající na vrácené zboží vystaví kupujícímu dobropis, pokud nebude dohodnuto jinak.

Objednávku nelze zrušit ani vrátit zpět prodávajícímu v případě, že se jedná o zboží vyrobené na zakázku, pokud nebude dohodnuto jinak.

Z přepravy jsou vyloučeny hořlaviny,jedy,žíraviny a jiné tekuté látky  a gely,které mohou při přepravě poškodit ostatní zboží.

 


6. Reklamace

 

Záruční doba na zakoupené zboží je zpravidla 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím, u spotřebního materiálu do tiskáren a kopírek (tonery,cartridge,barvicí pásky) je záruční doba stanovena podle podmínek výrobce mezi 6-12 měsíci.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady ( např. neúplnost dodávky, porušený obal apod. ), musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Kupující je povinen při reklamaci předložit prodávajícímu daňový doklad ( faktura nebo prodejka ) a potvrzený záruční list, pokud byl u zboží přiložen.

Uznaná reklamace je vyřízena opravou, výměnou vadného zboží za bezvadné nebo vrácením peněz kupujícímu.

Při vyřízení reklamace opravou nebo výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne nová záruční doba od jeho převzetí kupujícím.

Lhůta na vyřízení reklamace je maximálně 30 dnů od předání reklamovaného zboží prodávajícímu.

 

PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

 

Jako prodávající prohlašujeme, že získané údaje při registraci nového zákazníka slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu s kupujícím. Respektujeme právo na ochranu osobních údajů podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zavazujeme se, že získané údaje nezneužijeme k jinému účelu, než k jakému byly získány. Neposkytneme je žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek (např. informace přepravci). Získané údaje budeme ochraňovat a zamezíme přístup k nim nepovolaným osobám.

 

Copyright 2015 - 2020 © SAPO OBALY
TOPlist